2014. szeptember 22., hétfő

Amit szabad Jupiternek…


Ugye ismerik a közmondást. De ki a Jupiter? És hogy is jut ez eszembe városunk egyik legkedveltebb fesztiváljáról? A választásokhoz közeledve egyre többet hallom azt, hogy TILOS! De kinek és miért? Önök értik?

2014. szeptember 20., szombat

Menzabukta ígéretekkel és veszteséggel spékelve - Kalocsa Menza Kft


A Kalocsa Menza Kft a nagy nyereségígéretű társaság is eddig csak belesercintett a város gazdasági levesébe. A polgármester az indításkor közel 100 milliós nyereséget ígért, majd ezt alábbhagyva később 40 milliós jövedelemről zengedezett, ha Kft-t alapít a korábbi intézmény menzai feladataira a város.

2014. szeptember 18., csütörtök

Miért szavazok a váltásra (Dr. Bálint Józsefre és csapatára) október 12-én?


Végiggondoltam alaposan, s elmondom Önöknek is, miért jutottam erre a döntésre. Javaslom mindenkinek ugyanezt, tegye mérlegre a kínálatot, s ennek alapján döntsön:

Jelenlegi polgármester, jelenlegi képviselők 
vagy új irányítás?

2014. szeptember 17., szerda

Söprik az utcát - Veszteséges a Parkgondozó és Közszolgáltató Kft (is)

A város legnagyobb gazdasági társasága, széles tevékenységi körrel, kiterjedt és tökéletesen szinte elláthatatlan feladatkörrel. A Kft tevékenységi összetétele nagyobb részt piacgazdasági bevételt eredményez, így ennek a Kft-nek a megalapítása már az előző önkormányzat alatt megalakított KalocsaKOM Kft mellett indokoltnak is mondható. Az előző vezetés is gondolkodott ilyen megoldásban. Persze, hogy a társaság meg tudjon élni, ahhoz gazdaságosan kell végeznie a tevékenységét és akkor még nyereséget is hozhat. Bár a jogi formája nonprofit jellegű, de ettől még jövedelmet lehet várni tőle csak azt forgassa vissza a saját fejlesztésére. Az önkormányzat 2012 december 13-án alapította 10 millió forinttal és nagyobb feladat átszervezés nélkül egyik napról a másikra folyamatosan vitte tovább az intézményben megszokott tevékenységét. Ezek a tevékenységek a köztisztaság-településtisztaság biztosítása, a köztemető fenntartása, üzemeltetése, temetési szolgáltatás, a város zöldfelületeinek gondozása, kertészeti termelés, virágboltok stb.

2014. szeptember 15., hétfő

Kalocsai Városfejlesztési Kft - A nagy semmi, avagy három az egyben

Az önkormányzat legkisebb és véleményem szerint teljesen feleslegesen alapított gazdasági társasága a Kalocsai Városfejlesztési Kft. A 2011.04.07 napján bejegyzett Kft 500 ezer forint jegyzett tőkével alakult, melyet a város fizetett. A városháza épületében van a székhelye és tevékenysége is összemosódik a hivatal dolgozóinak tevékenységével. Így a  tevékenység költségei megoszlanak a hivatal és a Kft között, mivel párhuzamosa munkában. A fő tevékenysége a bejegyzés szerint üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás, pályázatírási tevékenység. Az alapítás célja volt még ezen túl, hogy a tervezett városfejlesztést érintő beruházások végrehajtásához "állítólag" szükséges, felkészült projekt menedzsment szervezeti hátterét biztosítsa. A fellegekbe járó tevékenységi megfogalmazás eléggé érthetetlen, ugyanis a pályázatokat a hivatalban külön erre a célra már a korábbi években az előző önkormányzat által összeállított jól felkészült csoport írja és menedzseli. A végrehajtás pedig a műszaki osztály által vezérelt, tehát szintén a hivatal mérnök és adminisztrációs szakemberei által irányított és végrehajtott tevékenység. A két hivatali csoport minden költségét a hivatal fizeti, tehát a Kft mérlegében nem jelenik meg a költség.

2014. szeptember 13., szombat

Más "nézőpontyból" választunk!

Az önkormányzati választásokhoz közeledve jobbról, balról kapjuk az információt kire miért szavazzunk, vagy kire miért ne. Mennyire kell hinnünk a jobb oldali média „jóakaró” és „jóindulatú” állításainak? Állítás az van, tárgyilagosság már kevésbé. Inkább rosszindulat a kétségbeesés és a vádaskodás ironikus hangvétele jelenik meg akkor, amikor olyan embert vádolnak, aki húsz évig karakteres személyiségével, szakmai hozzáértésével vívta ki népszerűségét a városban. Persze lehet kígyót, békát összehordani a volt jegyzőről, csak éppen azt nem, hogy sok száz ember életét keserítette meg pénzügyi átveréseivel, vagy büntető eljárás folyt volna ellene csalás bűntette miatt. Személy szerint engem  sok más kalocsai állampolgár véleményét tolmácsolva ezzel nem hat meg, hogy a helyi média milyen ordenáré gyenge frázisokat használ Bálint polgármester jelölt lejáratására.

2014. szeptember 11., csütörtök

Ellenőrzünk és védünk - Terítéken a Security Kft


A Kft sorozat szerintem legvitatottabb társasága a Kalocsai Security Kft. Erről a Kft-ről elhíresült tények és jelentések is szóltak. A társaság 2011 szeptember 15-én jött létre. Fő tevékenysége a 2013 évi beszámoló szerint személybiztonsági tevékenység, de a gyakorlatban takarítást is végez. Hogy kiket és milyen személyeket véd azt nem tudni, illetve a városháza belső kapujában levő "kalocsai polgárokat ellenőrző állomás" léte, mely az ügyeiket intéző emberek megállítására és kikérdezésére, adataik nyilvántartásba vételére hivatott, azt sejteti hogy a város vezetőit védik a kalocsai polgároktól. Korábban a személyigazolványt is elkérték, felírták egyes adataikat és nyilatkoztatták a megszeppent embereket, hogy kihez és milyen ügyben megy. Az utóbbi időben állítólag - a lakosság felháborodása a megaláztatás miatt -  már "csak" a személyi azonosító számot vették nyilvántartásba. Persze nem a kapuőr a vétkes ezért, hiszen ő a valaki által kiszabott feladatot látja el a munkakörének megfelelően, hiszen nem ő maga találta ki, hogy mit kell tenni az eljárásból adódóan, a vezetés számára ezek szerint "gyanús" városi polgárokkal. 

2014. szeptember 10., szerda

Testületi ülés előzetes: Fél év alatt 271 milliós apanázs a Kft-nek!


Szeptember 11-én csütörtökön 8.00 órakor tartja következő ülését a képviselő testület. Négy napirend szerepel a kiküldött meghívóban, melyek közül 3 fajsúlyos téma.  Az első az önkormányzat 2014 évi költségvetésének I. féléves beszámolója.  Nagyon fontos téma, mert ebből már valamit lehet kalkulálni, hogy mi lehet az év végén, bár a második félév mindig keményebb, mit az első. Az előterjesztésből kiderül, hogy a fejlesztési területen nagy a lemaradás és az is, hogy a betervezett beruházások időarányos  része nem valósult meg. Ez részben késedelmes teljesítésre, más részben pedig a tervezett fejlesztés ez évi elmaradására utal.

2014. szeptember 8., hétfő

Kozmetikázás felsőfokon - Mérlegen a Vagyonhasznosító és Könyvvezető Kft


Folytatva az önkormányzati Kft-k tevékenységéről, gazdálkodásáról szóló sorozatot most a Kalocsai Vagyonhasznosító és Könyvvezető Kft-t vesszük sorra. Az önkormányzati Kft alapítási láz és "bolondéria" alatt 2012 március 1-én jegyezte be a cégbíróság 3 millió törzstőkével. A kiötlött cél az volt, hogy a korábban az intézményekhez vagy kisebb részben a hivatalhoz tartozó és általuk üzemeltetett vagyonelemek egészét egy társaság hasznosítására bízza. Az egyes vagyonok államosítása (kórház stb)/ után - mely kb. 10 milliárdos vagyonvesztéssel jártak a város részére -, minden a Kft-hez került. Döntően az önkormányzati tevékenységhez tartozó épületekről van szó (iskolák, óvodák, kulturális épületek stb. és kisebb részben akár piaci jellegűnek is titulálható ingatlanokról bérlakások, bérbe adható termek, szociális és egyéb bérlakások, "állatsímogató-madárpark" stb.) de ezen utóbbiak sem nagy nyereséggel bíró lehetőségek. Talán egyedül a föld hasznosítása hozhat valami kis elvárható eredményt de hát a mezőgazdaság kiszámíthatatlan. Már a kezdetekben is kétséges volt, hogy erre kell e alapítani önálló Kft-t vagy intézményi körben, esetleg egyes részeket a kommunálisra bízva ésszerűbb üzemeltetni. De ez részletkérdés, mert akár társaságban is lehetnek, csak gazdaságos üzemeltetés legyen.

2014. szeptember 5., péntek

Minden szép, minden jó, éljen a propaganda - Mérlegen a Kalocsai Városmarketing Kft

A társaságot a városi önkormányzat 2012 január 19-én megtartott képviselő testületi ülésen hozott döntés alapján alapította. Abban az évben párhuzamosan működött a feladatok ellátásban a művelődési intézménnyel, majd az intézmény vezetőjét leváltották és több munkatársat áthelyeztek a Kft-be. Az egész feladatkör 2013-ban került át a Kft-hez és kiegészült "városi propaganda" tevékenységgel, amit "szaknyelven" városmarketingnek bújtattak el. Sokan nem értették a városban, hogy a jól működő és nagyszerű szakmai munkát végző, közel fél évszázados művelődési intézményt miért kellett szétverni, hiszen magas színvonalú rendezvények, jól működő színház és folyamatosan fenntartott kiállítások, egyéb városi kulturális tevékenység folyt a szakmailag is jól felkészült vezetés és munkatársai szorgos munkájának köszönhetően. Kalocsa mindig is híres volt a jól szervezett rendezvényeiről és országosan is ismert volt a már megszokott, de folyton megújuló tartalommal megtervezett városi kulturális és egyéb szakmai tevékenység. Gondoljunk csak a folklórfesztiválokra, paprikanapokra, néptánc-népművészeti rendezvényekre, melyek sok évtizeden át több ezer látogatónak adtak lehetőséget Kalocsa városának és kultúrájának megismerésére.

2014. szeptember 2., kedd

Mérlegen a kalocsai Kft-k: 1. KalocsaKOM

Ebben a 4 éves ciklusban ezen a  blogon rendszeresen tájékoztattuk Önöket az önkormányzati testületi ülésekről, az előterjesztésekről, a napirendek tárgyalásáról és a döntésekről. Sokszor arra is kitértünk, hogy miért jó vagy nem jó a város szempontjából egy-egy döntés és annak várható következményeit vizsgáltuk, elemeztük. Természetesen ezek az értékelések Loibl László és az én véleményem és közel azonos értékrendünk alapján készültek, de mindig szigorúan a szakmai ismereteink, aktuális helyzetből adódó információink alapján. Egy-egy téma boncolgatásakor mindig szem előtt tartottuk a város érdekét és a lehetséges megoldások részletes elemzése után a megvalósítható alternatíva kiválasztását. Sokszor a blog adta szűk terjedelmi lehetőségből adódóan néhány fontos téma adatolt részletei már nem fértek a tájékoztatóba, ezért csak a legfontosabb adatokat tudtuk Önök elé tárni. Így a közérdeklődésre különösen fontos témákra vissza-vissza tértünk részletesebb elemzésre. Ilyen igény merült fel mostanában sok olvasóban a városi Kft-k  tevékenységének, gazdálkodásának, fontosabb adatainak megismerésére, részletesebb bemutatására. Mivel ezekről is sokat írtunk korábban így a kérések teljesítésénél most arra tudunk vállalkozni, hogy a tevékenység és gazdálkodás bemutatása mellett,  adatokon keresztül is eleget teszünk az információ éhség kielégítésének. A Kft-ket sorba vesszük és mindegyikről a részünkre rendelkezésre álló egész évet kitevő adatokat írjuk le, hogy Önök  is el tudjanak mélyedni a tanulmányozásukban.